Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevus

Kaitsealane teadus- ja arendustegevus majanduse elavdajana

Eesti kaitsetööstus on suunatud rahvusvahelise konkurentsivõime ja ekspordi arendamisele. Sel moel aitab kaitsetööstuse arendamine lisaks riigi julgeoleku tugevdamisele kaasa majandusarengule, ekspordile ja annab rahvusvaheliste suhete kaudu ettevõtluskoostöö panuse liitlassuhete kindlustamiseks.

Eesti kaitsetööstus hõlmab eelkõige kaitseotstarbelise varustuse tootmist, hooldamist, remonti ja kriitilise tähtsusega kaupu. Eesti kaitsetööstuse tugevused on küberkaitselahendused, autonoomsed süsteemid, sensorid, side- ja seiretehnoloogiad, elektroonika, isikuvarustus, sõidukite hooldus ja remont. Ettevõtete peamised sihtturud on Põhjala ja Balti riigid, kuid aktiivselt tegutsetakse ka USA ja Lähis-Ida suunal.

 

Kaitsetööstuse areng

Mõõdikuga väljendatakse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise, ekspordile orienteeritud ja lisaväärtust loova rahvusliku kaitsetööstuse arengut, tuues välja ekspordikäibe mahu.

Eesti kaitsetööstus on küll kogumahu mõttes alles kasvufaasis, aga Kaitseministeeriumi süsteemsel toetusel on viimase kümne aastaga tekkinud uus majandusharu, mille aastakäive on ca 200 miljonit eurot, millest eksport moodustas 2020. aastal 42%. Kaitseministeerium kaasrahastab igal aastal ettevõtete ekspordipotentsiaaliga kaitsealaseid teadusarendusprojekte, toetab innovatsioonivõistlusi, Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevust ja aitab kaasa uute ettevõtete tekkele kaitsevaldkonnas. Eesti ettevõtteid aidatakse eksporditurgudel uste avamise ja kontaktide vahendamisega, mh kaasasid Eesti kaitsetööstusettevõtted 2020.–2021. aastal 16 mln eurot uute toodete ja tehnoloogiate arendamiseks Euroopa Kaitsefondist.

Kaitsevägi pakub ettevõtetele sõjalist ekspertiisi toodete arendamisel ja testimisel, mis annab samas kaitseväele võimaluse tutvuda uute tehnoloogiatega ning läheneda uuel viisil ka kaitseväe ees olevate probleemide lahendamisele.

Lisaks aitab rahvusvaheline kaitsetööstuskoostöö tihendada riigi suhteid oma liitlastega. Eesti Kaitsetööstuse Liidu missiooniks on pakkuda riigile strateegilist partnerlust valdkondliku tööstuse arendamisel. Liit koondab ühistegevuseks kaitse- ja julgeolekuvaldkonnaga seotud ettevõtted, kes plaanivad koos teadus-arendusasutustega luua uusi tooteid ja arendada uusi teenuseid.

Kaitsetööstuse ekspordikäive | mln eurot aastas

Teadus- ja arendustegevuse kogumaht

Kaitseministeerium on süsteemselt panustanud teadus- ja arendustegevusse parimate tehnoloogiliste rakenduste leidmiseks ning uute teadmiste saamiseks.

Teadus-arendustegevuse mõõdikuga väljendatakse teadus-arendustegevuse kulude mahtu Kaitseministeeriumi valitsemisalas, millega panustatakse parimate tehnoloogiliste rakenduste ja nutikate lahenduste leidmiseks ning uute teadmiste saamiseks. Sisaldab koostööd tsiviilülikoolide ja kaitsetööstusega, teadus-arendusprojekte, strateegilisi uuringuid, stipendiume ning kaitseväelaste doktoriõppe toetamist, publitseerimise ja teadusürituste korraldamist.

Teadus- ja arendustegevuse maht | mln eurot aastas

Teadus- ja arendustegevuse maht | % kaitsekuludest

* Protsent on arvestatud kaitsekulust.